750 jaar Dom en rondom
Vier publiekslezingen door Utrechtse kerkhistorici
onder redactie van Nienke Vos

Compleet met interactieve CD + DVD 750 jaar gotische Dom
van DeroDe3D, erfgoedpresentatie.
Een uitgave ter ere van de Dies natalis 2009 van de Universiteit Utrecht


Rondom de Utrechtse Domkerk is na 750 jaar nog steeds veel te vertellen, zo laten vier kerkhistorici zien. Bekende plaatsen en gebeurtenissen in het oude centrum van Utrecht passeren de revue, zoals het ruiterstandbeeld van Willibrord, de kloostergang met afbeeldingen van Sint Maarten en de verwoestende tornado van 1674. Het boeiende geestelijke leven in de Domstad wordt blootgelegd in bijdragen over Willibrord, Sint Maarten en zuster Bertken, die zich rond haar dertigste tot aan haar dood liet insluiten in een cel aan het koor van de Buurkerk en vanuit haar 'kluis'  raad gaf aan de stadsbewoners. Ook ontmoet de lezer de Utrechtse predikant Voetius. In de zeventiende eeuw bekleedde hij als eerste het ambt van rector magnificus van de Universiteit Utrecht; in zijn tijd liepen de spanningen tussen kerk en stadsbestuur hoog op. Voor de ścumene was de statige Utrechtse Dom van grote betekenis: het principebesluit tot de oprichting van de Wereldraad van Kerken werd er genomen.
Met bijdragen van Willem van Asselt, Frits Broeyer, Anton Houtepen en Nienke Vos.

Dr. Nienke Vos is werkzaam als universitair docent voor oudchristelijk Grieks en Latijn bij de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij is deskundige op het gebied van vroegchristelijke heiligenlevens.
Wandel virtueel door een reconstructie van de oude Domkathedraal en lees over het boeiende geestelijke leven in de oude Domstad.
kerkgeschiedenis
104 p., 15,5 x 23 cm, ca. € 34,90
met interactieve CD en DVD
ISBN: 9789079578085
NUR 704 Kerkgeschiedenis
Verschijnt 26 maart 2009
Willibrord te paard:
standbeeld op het Janskerkhof
Willibrord als aartsbisschop
         tussen twee diakenen,
         miniatuur, 11de eeuw
Sint Maarten en de bedelaar. Reliëf in de kloostergang
Zuster Bertken voor het kruis van Christus
Gisbertus Voetius, rector magnificus van de Universiteit Utrecht
Herman Saftleven: gezicht op de ruďne van het schip van de Domkerk
te Utrecht vanuit het zuidoosten.

Zicht op het koor vanaf de plaats op het Domplein waar vroeger het schip van de Domkerk stond; reconstructie door Jan de Rode.
Universitaire promotieplechtigheid in het koor van de Domkerk. Prent uit 1668 door H. Winter naar een tekening van J. Vennecool.Vertegenwoordigers van de Russisch-orthodoxe Kerk en van de Wereldraad van Kerken bijeen ter bespreking van de toetreding van deze kerk tot de Wereldraad (1958)

Links is W.A. Visser 't Hooft, tweede van rechts is Metropoliet Nikolai van Krutitsky en Kolomna