268 pag., € 24,90
ISBN: 9789083046426 Pback

               LEES GRATIS HET
               EERSTE HOOFDSTUK

        management / spiritualteit
Volg de Liefde
Leiderschap in het licht van Franciscus en
Clara van Assisi

Willem Marie Speelman (red.)

Wat is goed leiderschap? Die vraag wordt acuut als je zelf
gevraagd wordt sturing en bescherming te bieden. Door
anderen of door de omstandigheden. Dit boek wil je
inspireren daarin een weg te vinden die bij je past.

Men wordt niet geboren als leider, maar geroepen om
leiderschap te tonen. Dit geldt zeker voor Franciscus en
Clara van Assisi, twee spirituele leiders uit de dertiende
eeuw die hun leiderschap proefondervindelijk hebben
moeten ontwikkelen. Hun leiderschap was exemplarisch,
spiritueel en ‘vrouwelijk’ of verbindend.

In dit licht zijn vier vrouwelijke leiders geïnterviewd. In het oog springt dat ze net als Clara en Franciscus in staat
zijn leiderschap te delen en mensen te verbinden. Ook
leggen vijf leiders met heel uiteenlopende werkterreinen
uit hoe zij leiding leerden geven. Hier ontstaat een dialoog
tussen de praktijk van nu en die van de laatmiddeleeuwse
heiligen. Een analyse van vier spirituele leiders, waaronder
Franciscus en Clara zelf, maken het overzicht van typen
leiderschap compleet.

Met bijdragen van en door:
Marieke Bouwman, Michel Versteegh, Hanna Rijken, Monique van Dijk - Groeneboer, Archibald van Wieringen, Bart J. Koet,
Willem Marie Speelman, Gerard Pieter Freeman, Alkeline van Lenning, Bernardus Peeters OCSO, Krijn Pansters, Marieke Bouwman, Theo van der Zee, Harald van Veghel, Ada van der Velden-Westervelt, Jan van den Eijnden OFM, Erik van Kerkhoff.
_________________________________

 
Boekpresentatie 26 mei 11:00 uur via

AANMELDEN

U ontvangt een link om aan de zoomsessie deel te nemen.