religie
232 pag., 17 x 21 cm
Ä 24,90   ISBN/EAN: 9789079578658


           inkijkexemplaarEveneens verkrijgbaar:

Vroegchristelijke esoterie en gnosis

De evangeliŽn van Thomas,
Maria Magdalena en Judas
Vertaald en verklaard door Gerard Luttikhuizen


Eeuwenlang lagen ze in de Egyptische woestijn op verschillende plaatsen verborgen. EvangeliŽn en andere 'geheime boeken', een schat aan esoterische en gnostische geschriften uit de tweede tot vierde eeuw na Christus. Sommige werden pas in de vorige eeuw teruggevonden, waaronder het Evangelie van Maria Magdalena, dat van Thomas, en het tot de verbeelding sprekende Evangelie van Judas.

Gerard Luttikhuizen geldt internationaal als expert op het gebied van de antieke gnosis, in het bijzonder de geschriften van Nag Hammadi. Met zijn vertaling en zorgvuldige uitleg maakt hij de inhoud voor een breed publiek toegankelijk en geeft hij antwoord op twee intrigerende vragen. Waarin wijkt dit gedachtegoed af van wat later de officiŽle geloofsleer zou worden in de christelijke kerk? En: hoe verhouden deze oude teksten zich tot ontwikkelingen in de laatantieke filosofie?

Gerard Luttikhuizen was tot 2005 hoogleraar vroegchristelijke letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van zijn veel geprezen boek "De veelvormigheid van het vroegste christendom"  (2002) verschenen vijf drukken, een Spaanse en een bij Parthenon uitgegeven Engelse vertaling.