series
China in Change Series

In this Series sinologists and other experts describe key aspects of modern China, as they became visible since Deng Xiaoping gave the starting signal for economic reforms and the Open-Door Policy in the late seventies. The emphasis in this European academic Series is on reflective practitioners in China. It includes monographs in the English and Dutch language, and is intended for a wide audience of those interested in contemporary China.

                                    Editorial Board:
                                    Dr. Mark Greeven (Rotterdam School of Management)
                                    Drs. Susann Handke (Erasmus School of Law)
                                    Prof. Jeroen de Kloet (Universiteit van Amsterdam)
                                    Prof. Stefan Landsberger (Universiteit Leiden)
                                    Dr. Frans-Paul van der Putten (Instituut Clingendael)
                                    Drs. Freek van der Steen (uitgever)
Islam in verandering

In deze reeks verschijnen titels over de moslimcultuur in brede zin die relevant zijn voor het maatschappelijke ontwikkeling van de islam en het debat hierover. Daaronder vallen ook thema's die in de doorsnee media gewoonlijk onderbelicht blijven.

                                    Redactieraad:
                                    Prof. dr. Dick Douwes (EUR)
                                    Prof. dr. Nico Kaptein (Univ. Leiden)
                                    Dr. Umar Ryad (UU)
                                    Prof. dr. Teil Sunier (VU)
                                    Prof. dr. Gerard Wiegers (UvA)
                                    Dr. Sami Zemni (Univ. Gent).

                                    Kernredactie:
                                    Dr. Martijn de Koning (Radboud Univ.)
                                    Dr. Joas Wagemakers (Radboud Univ.)
                                    Drs. Freek van der Steen (Uitg. Parthenon).


Libellus


                                    Korte antieke teksten en traktaten

                                    Redactieraad:
                                    Piet Gerbrandy, Universiteit van Amsterdam
                                    Vincent Hunink, Radboud Universiteit Nijmegen
                                    Wolther Kassies
Samenleving in perspectief


                                    Een aanpak voor de verbetering
                                    van maatschappelijke praktijken
                                   
                                    Dr. Henk Diepenmaat

Studia Rodensia


                                    Redactie:
                                    Dr. Paul Hamans
                                    Dr. Bernhard Hegge
                                    Dr. Lambert Hendriks


Utrechtse Studies


                                                        Redactie:
                                                        Dr. F. Bakker, Universiteit Utrecht
                                                        Dr. F.G. Bosman, Unversiteit van Tilburg
                                                        Prof. dr. G.A.M. Rouwhorst, Universiteit van Tilburg
                                                        Prof. dr. M. Sarot, Universiteit Utrecht
                                                        Drs. F. van der Steen, Uitgeverij Parthenon
                                                        Prof. dr. A.L.H.M. van Wieringen, Universiteit van Tilburg