lees gratis het eerste hoofdstuk

islam
Islam in verandering

Vroomheid en vertier onder moslims
binnen en buiten Nederland


Joas Wagemakers, Martijn de Koning (red.)


Islamitische Staat, hoofddoeken, integratievraagstukken en opinies van de Nederlandse politiek: de islam is steeds in het nieuws. Is zij onlosmakelijk verbonden met geweld zoals IS wil doen geloven? Of staat de islam juist voor vrede, zoals veel moslims in Nederland benadrukken?

Vaak bestaat de indruk dat ‘de’ islam gedomineerd wordt door eeuwenoude teksten die het gedrag van moslims vandaag de dag bepalen. Op basis van eigen onderzoek laten kenners zien dat de islam dynamisch is en door moslims zelf heel verschillend wordt beleefd en toegepast. Zo bestaan er grote verschillen in de beleving van feesten, culturele expressies, interpretaties van de koran en oordeelt men verschillend over relaties met  andersdenkenden.

Deel 2 in de Serie Islam in verandering behandelt een breed scala aan onderwerpen en maakt ingewikkelde thema’s begrijpelijk voor wie zich in de publieke discussie wil mengen. Eerder verscheen Salafisme, Utopische idealen in een weerbarstige praktijk [2014].

336 pag., 16 x 22 cm, € 29,90
ISBN / EAN: 9789079578795


Eveneens verkrijgbaar:
SERIE ISLAM IN VERANDERING

In deze reeks verschijnen titels over de moslimcultuur in brede zin die relevant zijn voor de maatschappelijke ontwikkeling van de islam en het debat hierover. Daaronder vallen ook thema's die in de doorsnee media gewoonlijk onderbelicht blijven.

Redactieraad:
Drs. Farid Azarkan (DENK), Prof. dr Marjo Buitelaar (RUG),
Prof. dr Dick Douwes (EUR), Prof. dr Nico Kaptein (Univ. Leiden),
Prof. dr Umar Ryad (KU Leuven), Prof. dr Thijl Sunier (VU),
Prof. dr Gerard Wiegers (UvA), Prof. dr Sami Zemni (Univ. Gent).

Kernredactie:
Dr. Joas Wagemakers (Univ. Utrecht), Dr. Martijn de Koning (Radboud Univ.),
Drs. Freek van der Steen (Uitgeverij Parthenon).

Verschenen in de serie:

Deel 1. Salafisme. Utopische idealen in een weerbarstige praktijk.
Deel 2. Islam in verandering. Vroomheid en vertier onder moslims binnen
            en buiten Nederland.
Deel 3. Islamitisch basisonderwijs in Nederland.
Deel 4. Wordt het nog wat met het islamdebat?