religie
ca. 232 pag., 17 x 21 cm
Ä 24,90   ISBN/EAN: 9789079578658


             inkijkexemplaar

Vroegchristelijke esoterie en gnosis


De evangeliŽn van Thomas, Maria en Judas


Vertaald en verklaard door Gerard Luttikhuizen


Eeuwenlang lagen ze in de Egyptische woestijn op verschillende plaatsen verborgen. EvangeliŽn en andere 'geheime boeken', een schat aan esoterische en gnostische geschriften uit de tweede tot vierde eeuw na Christus. Sommige werden pas in de vorige eeuw teruggevonden, waaronder het Evangelie van Maria Magdalena, dat van Thomas, en het tot de verbeelding sprekende Evangelie van Judas.

Gerard Luttikhuizen geldt internationaal als expert op het gebied van de antieke gnosis, in het bijzonder de geschriften van Nag Hammadi. Met zijn vertaling en zorgvuldige uitleg maakt hij de inhoud voor een breed publiek toegankelijk, en geeft hij antwoord op twee intrigerende vragen:

-   Waarin wijkt dit gedachtegoed af van wat later de officiŽle geloofsleer
    zou worden in de christelijke kerk?

-   Wat hebben deze oude Koptische teksten van Nag Hammadi te maken
    met ontwikkeling van de laatantieke filosofie?
                                               Gerard Luttikhuizen was tot 2005 hoogleraar
                                               vroegchristelijke letterkunde aan de
                                               Rijksuniversiteit Groningen. Van zijn veel
                                               geprezen boek "De veelvormigheid van het
                                               vroegste christendom"  (2002) verschenen vijf
                                               drukken, een Spaanse en een bij Parthenon
                                               uitgegeven Engelse vertaling.