230 pag., € 25,90
ISBN: 9789083214375 Pback

               
              INKIJKEXEMPLAAR


    voortgezet onderwijs / ethiek
Kiezen voor wat van waarde is
Van feiten gebaseerd naar ethisch gefundeerd onderwijs


Frederike de Jong

Wat betekent het voor het onderwijs om ons een leefbare aarde als ethische horizon voor ogen te stellen?

Vereist dat een ander kennisbegrip met een andere waarheidsopvatting, dan waar de westerse filosofische traditie voor gekozen heeft, namelijk een exclusief kennisbegrip dat andersdenkenden buitensluit?

Kennis vraagt binnen de klassieke opvatting vooral iets van onze cognitieve vermogens. Andere vermogens zoals oprecht zijn, kunst maken of verzorgen worden minder hoog aangeslagen. Dat is duidelijk merkbaar in het onderwijs.

'Kiezen voor wat van waarde is'  verkent de mogelijkheden van een inclusief kennisbegrip. Het doel daarvan is om tot een andere inrichting van ons onderwijs te komen, uitgaand van andere vooronderstellingen, belangen en inzichten dan die ons huidige onderwijs hebben gevormd.

_________________

Frederike de Jong is docent levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Ze is opgeleid als filosoof, therapeut en diėtist. Zij publiceert over filosofie, religie en onderwijs.                  TRAILER
                  Frederike de Jong vertelt over het project
                  


                  Aanbeveling door rabbijn Awraham Soetendorp
                 BESTEL