Onze samenlevingen kraken: plastic soup, klimaatproblemen, zorgproblemen, eenzaamheid. Het zijn kenmerken van een overgangstijd. De vaak zelfgerichte menselijke aard lijkt onmachtig het tij te keren.

Toch volgt de menselijke soort onbewust al honderdduizenden jaren met ups en downs een verborgen verbeterpad: van jagers-verzamelaars via landbouwgemeenschappen, stadstaten en moderne natiestaten naar de laat-moderne wereld van nu.
Door het herkennen en bewust volgen van dit 'Pad van de mensheid' kunnen we maatschappelijke ontwikkelingen enorm verbeteren en versnellen. Het biedt de mensheid nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke innovatie. Een gezamenlijk optreden als 'Team Wereld' ligt dan ook voor de hand.

De ervaringsruimte waarin wij als actoren onze maatschappelijke levens vormgeven, wordt zichtbaar gemaakt door 'recursief perspectivisme'. Deze verstrekkende hypothese laat een discreet numeriek landschap zien dat empirische patroonwetten verklaart, zoals de wetten van Zipf, Benford en Pareto. Priemgetallen spelen een hoofdrol.

Het 'Pad van de mensheid' lijkt het meest kansrijke en op de lange termijn meest waarschijnlijke ontwikkelpad in dit ervaringslandschap te zijn. Aantrekkelijke en stabiele maatschappijen liggen doorgaans op dit pad. Het ervaringslandschap heeft statistische, relativistische en kwantumtheoretische eigenschappen met bijbehorende gevolgen voor onze reis. Ze vereisen toegesneden methoden voor maatschappelijke innovatie, met sprekende namen als de 'penta helix', 'multi-actor procesmanagement', de 'maatschappelijke innovatiekubus' en de 'ruggengraat'.

Voor wie onze gezamenlijke reis naar de toekomst beter wil begrijpen en ondersteunen, biedt het 'Pad van de mensheid' verrassende inzichten. 
management
1100 pag., paperback
Nederlandse editie:
ISBN 9789079578894 (boek)  € 39,90
         9789079578917 (ePub)  € 5


Also available as English editionI
 
AANBEVELINGEN

"Een magnum opus van Henk Diepenmaat ligt voor u. Een rijk en lijvig boek waarin de auteur de lezer meeneemt op een boeiende reis op Het pad van de mensheid. Tegenover de waan van de dag in onze maatschappelijke praktijk plaatst hij een helder lange termijn pad van vooruitgang, door diep over maatschappelijke ontwikkeling na te denken. Zijn ideeën en argumenten werpen een bijzonder licht op de grillige menselijke ontwikkeling tot op heden, en representeren een meest optimistische route voor onze toekomst. 'Het pad van de mensheid' zet daarom aan tot hernieuwd nadenken over de aard van onze maatschappelijke ontwikkeling, en wat we als mensen samen vermogen."

Jacqueline Cramer, Hoogleraar Duurzaam Innoveren, Universiteit Utrecht,
Voormalig Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu"Als duurzaamheidsonderzoeker ben ik diep onder de indruk van dit boek. Het werpt licht op de vraag hoe we als samenleving de betere dingen kunnen doen, in plaats van de dingen beter doen. De sleutel ligt in het opnieuw uitvinden van systemen op grond van menselijke waarden en behoeften van eigenheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Dat gaat niet in één stap maar in stappen die begrepen kunnen worden vanuit een recursief perspectivistisch schema. Een bizarre ontdekking is dat er wetmatigheden zijn in het pad der mensheid met een belangrijke rol voor priemgetallen."

René Kemp, Hoogleraar Duurzame Innovatie, ICIS, Universiteit Maastricht,

Professorial fellow at United Nations University-MERIT
                 Serie Samenleving in perspectief
 
                    Een aanpak voor de verbetering van maatschappelijke praktijken
Henk Diepenmaat PhD MSc MSc (1962) voert een adviespraktijk in multiactor procesmanagement en innovatie: Actors Procesmanagement BV. Wat hem het meest inspireert, is het verbeteren van maatschappelijke praktijken. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring in grip krijgen op en doelgericht werken in complexe spelersvelden. Hij adviseert en ondersteunt bedrijven, overheden en andere organisaties in strategie, beleid, programma’s, multiactor innovatie en duurzaamheid. Ook geeft hij trainingen multiactor procesmanagement en innovatie, gericht op de problematiek van de deelnemers zelf.
Henk is als Professorial Fellow verbonden aan ICIS, het duurzaamheidsinstituut van Maastricht University. Hij is getrouwd en vader van twee jong volwassen zoons. Hij woont en werkt aan de bosrand in Zeist.


Het pad van de mensheid

Maatschappelijke innovatie voor de samenleving van morgen
Samenleving in perspectief. Een aanpak voor de verbetering van maatschappelijke praktijken, deel 5

Henk Diepenmaat