Panc Beentjes, De wijsheid van Jesus Sirach
Wat levert de bundel op? We krijgen meer inzicht in de Wijsheidsliteratuur, een belangrijk genre in de latere geschriften van Tenach. We raken overtuigd van de rijkdom van de apocriefe literatuur. Vooral protestanten, die in de regel minder bekend zijn met deze literatuur, zullen versteld staan van de schatten die daar verborgen liggen. De NBV heeft er daarom goed aan gedaan de deuterocanonieke boeken op te nemen; daardoor zullen die boeken meer in beeld komen. Jesus Sirach biedt aanknopingspunten om tal van actuele thema's te doordenken.
Dit alles doet me zeggen: ik ben blij met dit boek. Ik heb meteen de vruchten van dit boek geplukt.

Piet Schelling
 
 
 
             portfolio
Paul van Geest, Stellig maar onzeker

Een zonder meer schitterende studie over Augustinus’ godsgeloof. Een van de mooiste titels uit de theologie waarin de kern van het hele boek en de ontwikkeling van Augustinus treffend is samengevat. Het is nu gebleken dat na vele eeuwen de kern van Augustinus’ benadering van God nog steeds aanspreekt.

Kees Fens
juni 2008
René Ransdorp, Zwervend met Zhuang Zi

Wie meer van taoïsme wil weten, kan nu zijn voordeel doen met het uitstekende en schitterend geïllustreerde boek van René Ransdorp, Zwervend met Zhuang Zi. De auteur geeft in dit werk niet alleen op heldere wijze uitleg over de geschriften van de tweede grote denker uit de taoïstische traditie – de man die het gedachtegoed van Lao Zi verwerkt tot een levensfilosofie – maar ook over de Daodejing en zijn voorganger.
Jabik Veenbaas in Het Financieele Dagblad
maart 2008


Foto's van de presentatie bij Boekhandel Athenaeum in A'da
m
Gerard Luttikhuizen,
De veelvormigheid van het vroegste christendom

Luttikhuizen is van mening dat als theologen en kerkelijke leiders zouden durven erkennen dat het christendom in aanvang pluriform was er 'ruimte zou ontstaan voor een gevarieerd aanbod aan christelijke zingeving.' Zijn leerzame boek zal daaraan zeker bijdragen. Temeer daar het toegankelijk is.

De Humanist, nr.6, 2005.
Ted Cohen, Grapje!
Een goede grap is voor Cohen een mini-kunstwerk: een compact verhaal dat vol zit met menselijk drama en daarom gaat over zaken als vals gedrag, beledigingen en morele dilemma's, waarin clichés, vooroordelen en stereotypen worden ontmaskerd en intimiteit tussen mensen genadeloos wordt uitgespeeld. Voor wie zich wil verdiepen in moraal, in 'waarden en normen', vormen grappen een ware schatkamer. Cohens scherpe analyse staat bol van filosofisch vernuft en verfijnde humor.
Charles Caspers, Peter Nissen en Peter Raets
Heiligen en hun wonderen


Het gaat niet enkel om vertelde wonderverhalen, maar minstens zoveel om hun context en inhoud. Wie de hedendaagse trend van engelen, heiligen en wonderen welwillend en kritisch wil volgen, moet dit boek lezen.

Peer Verhoeven in De Roerom, 2008
Wim Reedijk, Zuiver lezen
Wim Reedijk houdt in zijn sympathieke studie Zuiver lezen een pleidooi voor de lectio divina als waardevolle en onverminderd relevante methode van Bijbellezen, die meer te bieden heeft dan de academische Bijbelstudie. Hij doet dit via een minutieuze analyse van een tekst van Cassianus (Collatio XIV), die hij vertaalt en van lopend commentaar voorziet, vergelijkt met enkele andere kerkvaders, confronteert met een aantal moderne ideeën over lectio divina zoals die van Enzo Bianchi en Kees Waaijman, en ten slotte onderzoekt op bruikbaarheid voor Bijbelinterpretatie. Een opmerkelijke studie, waarmee de lectio divina weer op de kaart wordt gezet.                Vincent Hunink
Rogier Eikeboom,  Henk Courtz,
Een directe weg naar het lezen van Marcus 

Gebonden uitgave inclusief CD

Dit boek biedt de lezer zonder klassieke opleiding een methode om in korte tijd met behulp van de noodzakelijke grammatica en zinsbouw het Marcus evangelie te lezen in de Griekse grondtaal.

Het boek is voorzien van een hoorcollege op CD door Nieuwtestamentica Dr.  H.N. van Ool-Roskam van de  Rijksuniversiteit Groningen, getiteld: Het Evangelie naar Marcus in zijn historische en sociale context.
Filosoferen doe je zo
leidraad voor de basisschool


Rob Bartels en Marja van Rossum


Twee gebonden uitgaven inclusief DVD met werkbladen
in kleur, muziekfragmenten e.d.

Filosoferen doe je zo is een programma filosoferen voor de hele basisschool, van groep 1 t/m 8.  Sinds 2006 hebben alle basisscholen (en scholen voor voortgezet onderwijs) de opdracht burgerschap bij de leerlingen te bevorderen. In een democratische samenleving als de onze hebben burgers een goed denk- en oordeels- vermogen nodig, ze zijn tot dialoog in staat en weten om te gaan met verschil van mening. Dat zien we allemaal in het filosoferen.

Ruim veertig leraren - sommigen met veel, anderen met weinig ervaring in het filosoferen - hebben met de proefversies gewerkt. Ze waren er blij mee; niet alleen met de thema-uitwerkingen - daar hadden de leraren soms ook wel commentaar op - maar vooral omdat ze een programma in handen hadden, waarmee ze op een verantwoorde wijze konden filosoferen met kinderen. 'Sinds we dit hebben, ben ik enthousiaster geworden. Dit geeft voor mij zoveel richting. (…) het werkt gewoon. Hierdoor ben ik meer gaan filosoferen'. 'Het programma is niet alleen uitdagend, maar zorgt er vooral ook voor dat het gesprek niet aan de oppervlakte blijft, dat je de diepte in moet'.

klik op de cover om te bestellen
klik op de cover om te bestellen