ONDER ONS
     De overheid en het
          onvermogen om
             integratie af te
                  dwingen bij
                voetbalclubs

 
        Michel van Slobbe
         HANDBOEK
  spiritualiteit in de
     palliatieve zorg


      Wim Smeets (red.)
              SALAFISME
          Utopische idealen
       in een weerbarstige
                             praktijk


             Martijn de Koning
            Joas Wagemakers
                Carmen Becker
 
ISLAMITISCH
BASISONDERWIJS
IN NEDERLAND


Marietje Beemsterboef
WIJSGERIGE ETHIEK

Everard de Jong
LIFE ORIENTATION
FOR PROFESSIONALS


Edwin van der ZandeN
GOD OPNIEUW
VERBEELD


Wessel Stoker
Te verschijnen in 2020

De hardnekkige aanwezigheid van religie  
  Kees de Groot, Sam Goyvaerts & Jos Pieper (red.)DE KORAN
Uitleg voor kinderen
Deel 2

Abdulwahid van Bommel
Senad Alic

ZIN IN ELKE DAG

Over ritueel handelen
van adolescenten in
de jeugdhulp

Gert Vierwind
       DE EVANGELI╦N  VAN
                THOMAS, MARIA
    MAGDALENA EN JUDAS


          Vroegchristelijke esoterie
                                      en gnosis

                        Gerard Luttikhuizen
 
          Wordt het nog wat
      met het islamdebat?


                Met bijdragen van
 
                  Ayaan Hirsi Ali
               Youssef Azghari
                Frits Bolkestein
        Joram van Klaveren
      EEN ZUIVERE
                   TOON

          De beeldtaal van
           Nietzsches 'Also
       sprach Zarathustra'


               Gaila Pander
CHINA
Vriend of vijand?
             

Meine Pieter van Dijk

China in Change
Series 5
 
GELOVEN
IN FICTIE

Vormen van troost in de nieuw-athe´stische roman

Gerard van Es
LEVEN DAT
LEVEN WIL

Over dieren en
mensen in filosofie,
religie en kunst


Johan Goud
Frank G. Bosman
(red.)

                                
"De coronacrisis is de generale repetitie van de klimaat- en biodiversiteitscrisis"   De Volkskrant, 21 maart
            THE PATH 
     OF HUMANITY

  Societal innovation
        for the world of
                  tomorrow

       Henk Diepenmaat
  VOLG DE LIEFDE
      Leiderschap in het
    licht van Franciscus
     en Clara van Assisi

Willem Marie Speelman
                               (red.)